You are currently viewing ରିଲିଜ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବମ୍ବ’ର  ଟ୍ରେଲର

ରିଲିଜ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବମ୍ବ’ର ଟ୍ରେଲର

ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବମ୍ବ’ର ଟ୍ରେଲର । ଟ୍ରେଲରଟି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନି ମିନିଟର । ଫିଲ୍ମଟି ହେଉଛି ଏକ ହରର କମେଡି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ,କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ମୁସ୍କାନ ଖୁବ୍‌ଚନଦାନୀ, ସାରଦ୍ କେଲକର, ତୁଷାର କପୁର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ‘କଞ୍ଚନା ୨’ ର ଏକ ରିମେକ୍ ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ।