ଆରସିବିକୁ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଲା ଏସ ଆର ଏଚ

ଆଇପିଏଲ 2020, 52 ମ୍ୟାଚ : ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 5 ୱିକେଟ ଓ 35 ଵଲରେ ଆରସିବିକୁ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଏସ ଆର ଏଚ ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଆରସିବି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭର ଓ 7 ୱିକେଟ ବ୍ୟୟରେ 120 ରନକରିଥିଲା ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 14 .1 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ ବ୍ୟୟରେ 121 ରନ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି । ମ୍ୟାଚରେ ସନ୍ଦିପ ଶର୍ମା 2/20 (4) କରି ପ୍ଳେୟାର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.