ମିଶନ ୨୦୨୪ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପ୍: ଆଜି ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୁହାଁମୁହିଁ 

  • Post category:କ୍ରୀଡା
  • Reading time:1 mins read

ମିଶନ ୨୦୨୪ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପ୍। ଆଜି ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି। ଏଥର ନୂଆ ଫର୍ମାଟରେ ରାତି ୭ଟାରେ ବିଶାଖାପାଟ୍ଟନମରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍।

Continue Readingମିଶନ ୨୦୨୪ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପ୍: ଆଜି ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୁହାଁମୁହିଁ