You are currently viewing ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଜୋହରା ସହଗଲଙ୍କ ଡୁଡୁଲ୍‌…

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଜୋହରା ସହଗଲଙ୍କ ଡୁଡୁଲ୍‌…

ଗୁଗୁଲ ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଡିରେକ୍ଟର ଜୋହରାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏକ ଡୁଡୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଗୁଗୁଲ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଡୁଡୁଲ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛି । ୧୯୪୬ ରେ ଏହି ଦିନ ଜୋହରା ସହଗଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ନୀଚା ନଗର’ କାନ୍ସର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା ।

ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ବୁବୁଲି ଜେଜେମା ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଆସିଛି । ସେ ୨୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୯୧୨ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାୟ ସାତ ଦଶନ୍ଦି ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୃତ୍ୟ, ଥିଏଟର ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ।