You are currently viewing ଛୁଆଙ୍କୁ଼ ଡାଏପର ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ !

ଛୁଆଙ୍କୁ଼ ଡାଏପର ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ !

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାଏପର ପିନ୍ଧେଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଏନ୍‌ଜିଓ ଟକ୍ସିକ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଡାଏପରରେ ବିପଦଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ଳାଷ୍ଟିକ୍ ରହିଛି ଯାହା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ସୋମବାର ଦିନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଡିସପୋଜାଲ ଡାଏପରରେ ବିଷାକ୍ତ ଥେଲେଟ୍ ମିଳିବା ନେଇ ଉଦ୍ୱେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ଥେଲେଟଗୁଡିକ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାସୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି …. କରିଥାଏ ।


DEHP ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ଥେଲେଟ୍ । ଏକ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଡାଏପରରେ ୨.୩୬ ppm ରୁ ୩୦୨.୨୫ ppm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥେଲେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେଣୁ ବହୁତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆଇନଗତ ଭାବେ ନିଷେଧ ।
ସାଧାରଣତ ଡାଏପରରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଲିମର ସହିତ ଥାଲେଟ୍ସ ଏକତ୍ର ଭାବେ ବନ୍ଧା । ଯେହେତୁ ଡାଏପରଗୁଡିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଯୌନାଙ୍ଗ ସହ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଥଳି ଗୁଡିକ ଚର୍ମରେ ଅବଶୋଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ।