You are currently viewing ଜମିରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚୁଛି ଏରୋପ୍ଲେନ

ଜମିରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚୁଛି ଏରୋପ୍ଲେନ

ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟ ବାହାର କରିଥାଏ । ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳି ଏକ ଏରୋପ୍ଳେନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜମିରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚନ କରୁଛି ମଣିଷ । ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଜମି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ବେଶି କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ । ବାହାରେ ରହି କେବଳ ରିମୋଟ ଚଳେଇବବା କଥା । ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆସେ,ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ।