You are currently viewing ଦାନ୍ତକୁ ନଷ୍ଟକରେ ସୁଗାର ଫ୍ରିି ଖାଦ୍ୟ

ଦାନ୍ତକୁ ନଷ୍ଟକରେ ସୁଗାର ଫ୍ରିି ଖାଦ୍ୟ

ଡାଇବେଟିସ ଥିବା ରୋଗୀ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବେଶ୍ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି । ସୁଗାରର ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଖାଇଥାନ୍ତି । ସୁଗାର ଫ୍ରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଡାଇବେଟିସ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ସତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଖାଇବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେବେ ଏହା ଆମ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲଣ୍ଡନ ୟୁନିଭରସିଟିର ଡାଇବେଟିସ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିୟମିତ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗବେଶଣା କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରାୟ ୪୦ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସୁଗାର ଫ୍ରି ମୃଦୁ ପାନୀୟ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତର କ୍ଷତି କରିଥାଏ । କାରଣ ଏଥିରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦାନ୍ତ କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ।