You are currently viewing କୋଲକାତାଠାରୁ 6 ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ

କୋଲକାତାଠାରୁ 6 ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ

ଆଇପିଏଲ 2020 49ତମ ମ୍ୟାଚ : ମ୍ୟାଚରେ ସିଏସକେ ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । କେକେଆର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭର 5 ୱିକେଟ ବ୍ୟୟରେ 172ରନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ 20 ଓଭର ଓ 4 ୱିକେଟ ବ୍ୟୟରେ 178 ରନ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ମ୍ୟାଚରେ କେକେଆର ଖେଳାଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୀତିଶ ରାନା 87 (61), ଶୁଭମ ଗିଲ 26(17) ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ 72(53), ଅମ୍ବାତି ରାୟଡୁ 38(20) ରନ କରିଥିଲେ । ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ 72(53) ରନ କରି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ।