ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ଜଣାଅଜଣା କଥା…

୧. ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ତେବେ ନିଜର ପାଦକୁ ଗରମ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।
୨. ଶୋଇବାର ୧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ଖାନ୍ତୁ । ଯାହାକି ଶରୀରକୁ ପତଳା ରଖିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।
୩. ମନ ଭଲ ନାହିଁ କି? ତେବେ ୬୦ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ୍ ଭଲ ହୋଇଯିବ ।
୪. ପ୍ରଥମଥର କାହା ସହ ଦେଖାକରିବା ବେଳେ ଆପଣ ସେ କଣ କରୁଛି ନ ପଚାରି ତାର କଣ ପସନ୍ଦ ପଚାରନ୍ତୁ ।
୫. ଟୁଥ୍ ପେଷ୍ଟକୁ ବ୍ରଣରେ ଲଗାନ୍ତୁ ରାତିକରେ ହିଁ ବ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ ।
୬. ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସବୁ ଖରାପ ଘଟୁଛି ତେବେ ଯାଇ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ।
୭. ଜିଭ ଜଳୁଛି ତ ତେବେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଖାଆନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ।
୮. ଦିନକୁ ୫ କପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋଟାପଣ ରହିବ ନାହିଁ ।
୯. କଦଳୀକୁ ଦାନ୍ତରେ ଘଷନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
୧୦. ଥଣ୍ଡା କୋଠରିରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମକୁ ପତଳା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.