You are currently viewing ପିପିଲିରେ ଆଜିଠାରୁ ବାଲଟ ମତଦାନ

ପିପିଲିରେ ଆଜିଠାରୁ ବାଲଟ ମତଦାନ

ପିପିଲି-୦୩.୦୫.୨୦୨୧, ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ବାଲଟ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିର୍ଗୁଡିକ ଘର ଘର ବୁଲି ମତଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ଏହି ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୮୦ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ।